Valikko Sulje

Tietosuojailmoitus

Huolehdimme siitä, että henkilötietojasi käsitellään asianmukaisella tavalla yksityisyyttäsi kunnioittaen.

Mitä tarkoituksia varten käsittelemme henkilötietojasi?

Osana toimintaamme käsittelemme henkilötietoja erilaisia tarkoituksia varten. Olemme tässä kuvanneet niitä tarpeita, joita toiminnassamme syntyy erilaisten henkilötietojen käsittelylle.

– Asiakasrekisterin tietoja käsittelemme asiakassuhteen hoitamista ja kehittämistä varten.

– Toimeksiantoihin liittyviä tietoja käsittelemme toimeksiantojen hoitamista varten siten kuin voimassa oleva lainsäädäntö meitä velvoittaa.

– Sidosryhmien eli yhteistyökumppaneidemme ja potentiaalisten asiakkaiden tietoja käsittelemme mm. seuraavia tarkoituksia varten: kutsujen lähettäminen tapahtumiimme, uutiskirjeen lähettäminen, toiminnastamme tiedottaminen ja muu markkinointiviestintä.

– Verkkosivuillamme kävijöiden tietoja käsittelemme verkkosivujemme toiminnallisuuden varmistamiseksi sekä sivuston kehittämistä varten.

Kenelle luovutamme tai siirrämme tietojasi?

Toimintamme lähtökohta on se, että emme luovuta tietojasi kolmannelle osapuolelle. Saatamme luovuttaa tietojasi myös kolmannelle osapuolelle tai toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli lainsäädäntö tai jokin meihin kohdistuva viranomaisvelvoite niin edellyttää, tai olemme kanssasi erikseen niin sopineet.

Olemme myös tehneet sopimuksia tiettyjen palveluntarjoajien kanssa, jotka osana tarjoamaansa palvelua voivat käsitellä henkilötietojasi meidän puolestamme. Näissä tilanteissa olemme tehneet asianmukaiset sopimukset palveluntarjoajien kanssa ja olemme näin varmistaneet henkilötietojen asianmukaisen käsittelyn.

Käsitelläänkö tietojasi kolmansissa maissa?

Tietojasi ei käsitellä kolmansissa maissa.

Miten suojaamme tietojasi?

Käytämme useita erilaisia teknisiä ja organisatorisia menetelmiä ja suojakeinoja, joilla varmistamme riittävän tietoturvallisuuden.

Kuinka kauan säilytämme tietojasi?

Säilytämme tietojasi niin kauan kuin se on tarpeen toimintamme kannalta tai niin kauan kuin asianajajaliiton ohjeistus tai lainsäädäntö velvoittaa.

Sinun oikeutesi

VastustusoikeusSinulla on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyen vastustaa sinuun kohdistuvaa profilointia ja muita käsittelytoimia, tilanteessa, jossa käsittelemme henkilötietojasi oikeutetun edun perusteella. Nämä tilanteet voivat liittyä esimerkiksi uutiskirjeen tai kutsun lähettämiseen tilaisuuksiimme, joiden oletamme kiinnostavan sinua esimerkiksi yrityksesi toimialan perusteella.

Voit esittää vastustamista koskevan vaatimuksesi ottamalla meihin yhteyttä. Sinun tulee yksilöidä se erityinen tilanne, johon perustuen vastustat käsittelyä.
SuoramarkkinointiVoit antaa meille suoramarkkinointia koskevia suostumuksia tai kieltoja mukaan lukien suoramarkkinointitarkoituksiin tapahtuva profilointi.
Oikeus saada pääsy tietoihinSinulla on oikeus tarkastaa, mitä tietoja olemme sinusta tallentaneet. Voimme evätä tämän pyynnön laissa säädetyin perustein. Tämän oikeuden käyttäminen on lähtökohtaisesti maksutonta.
Oikeus vaatia tiedon oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamistaSinulla on oikeus pyytää meitä oikaisemaan sinua koskeva virheellinen tieto. Lisäksi voit pyytää meitä poistamaan jonkin sinua koskevan tiedot tai pyytää käsittelyn rajoittamista laissa säädetyin perustein.
Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseenSiltä osin kuin olet itse toimittanut meille tietoja, joita käsitellään antamasi suostumuksen perusteella, sinulla on oikeus saada tällaiset tiedot itsellesi pääsääntöisesti koneluettavassa muodossa ja oikeus siirtää nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.
Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselleSinulla on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos katsot, että emme ole noudattaneet toimintaamme soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on mitä tahansa kysyttävää liittyen tietosuojakäytäntöihimme tai haluat käyttää sinulle kuuluvia oikeuksia, pyydämme sinua ottamaan meihin yhteyttä sähköpostitse esa.airaksinen@esaairaksinen.fi tai puhelimitse 0503522516.