Valikko Sulje

Oikeusapu

Yksityinen henkilö voi saada oikeudelliseen asiaan valtion varoin maksettavaa oikeusapua, jos hän ei taloudellisen asemansa vuoksi kykene itse suorittamaan asian hoitamisen vaatimia menoja. Oikeusapua voi saada sekä riita- että rikosasiaan. Oikeusapua saavalle henkilölle määrätään avustaja, jonka palkkio maksetaan valtion varoista joko kokonaan tai osittain. Asiakkaan omavastuuosuuden määrä ratkaistaan henkilön taloudellisen aseman perusteella. Omavastuuta määrättäessä otetaan huomioon asiakkaan ja hänen aviopuolisonsa tai avopuolisonsa tulot, varallisuus, välttämättömät menot ja elatusvelvollisuus. Rikosasiassa puolison tuloja ja varoja ei huomioida. Oikeusapua saava henkilö vapautuu lisäksi muun muassa viranomaisten perimistä käsittelymaksuista. Oikeusapua ei anneta, jos henkilöllä on asian kattava oikeusturvavakuutus. Oikeusapua voidaan kuitenkaan antaa vakuutuksen omavastuuosuuden maksamiseen, jos henkilön taloudellinen asema on huono.

Toimin oikeusapua saavien henkilöiden avustajana. Laadin asiakkaan puolesta oikeusapuhakemuksen ja hoidan muut oikeusavun hakemiseen liittyvät toimenpiteet.