Valikko Sulje

Monipuoliset asianajopalvelut Pohjois-Savossa

Arvot, joita noudatan työssäni

KORKEA LAATUTASO
NOPEA PALVELU
LUOTTAMUKSELLISUUS
MALTILLINEN HINNOITTELU

Monipuoliset asianajopalvelut Pohjois-Savossa

Arvot, joita noudatan työssäni

KORKEA LAATUTASO
NOPEA PALVELU
LUOTTAMUKSELLISUUS
MALTILLINEN HINNOITTELU

Asianajatoimisto Esa Airaksinen on perustettu vuonna 1998. Kuulun Suomen Asianajajaliittoon. Asianajaja huolehtii päämiehensä oikeusturvan toteutumisesta ja valvoo päämiehensä etuja ja oikeuksia.

Asianajaja noudattaa toiminnassaan hyvää asianajajatapaa. Sitä koskevat ohjeet ja muut asianajajia koskevat määräykset löytyvät Suomen Asianajajaliiton sivuilta www.asianajajaliitto.fi. Asianajajien toimintaa valvoo Asianajajaliitto ja valtioneuvoston oikeuskansleri.